Όροι χρήσης

 1. Αυτοί οι όροι διέπουν τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ της ιστοσελίδας allforoffers.gr (εφεξής "allforoffers.gr") και άλλα πρόσωπα, τους χρήστες της υπηρεσίας allforoffers.gr (εφεξής "χρήστης").
 2. Αυτοί οι όροι διέπουν την εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας allforoffers.gr και των υπηρεσιών που παρέχει. Με την πρόσβαση στο allforoffers.gr και τη χρήση των υπηρεσιών του, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει με του παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 3. Το allforoffers.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις θα ισχύσουν από τη στιγμή της δημοσίευσης τους στην παρούσα ιστοσελίδα.
 4. Το allforoffers.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του και την παροχή των υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση.
 5. Το allforoffers.gr δεν είναι ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται, πωλούνται από τρίτους και το allforoffers.gr δεν είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των πληροφορίων που παρουσιάζονται για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της αρχικής τιμής, της τελική τιμής, της έκπτωσης, της φωτογραφίας, της περιγραφής, του brand, της διαθεσιμότητας, του ονόματος, της κατηγορίας και οποιασδήποτε άλλης παρεχόμενης πληροφορίας.
 6. Το allforoffers.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από μη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζονται.
 7. Το allforoffers.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα και τη συνάφεια των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε σχέση με το κείμενο αναζήτησης, καθώς και για την ταχύτητα πραγματοποίησης της αναζήτησης.
 8. To allforoffers.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα της κατηγοριοποίησης των προϊόντων που παρουσιάζει.
 9. Το allforoffers.gr δε δεσμεύεται ότι θα ανακτήσει όλα τα προϊόντα που βρίσκονται σε έκπτωση στις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων που σαρώνει.
 10. Το allforoffers.gr διατηρεί το δικαιώμα να αφαιρεί οποιοδήποτε προϊόν από τη λίστα αποτελεσμάτων του χωρίς καμία αιτιολόγηση ή ενημέρωση.
 11. Οι σύνδεσμοι (links) που παρέχονται για τα προϊόντα οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων που δεν ελέγχονται από το allforoffers.gr. Το allforoffers.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, για το επίπεδο ασφαλείας τους, καθώς και για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν.
 12. Οι φωτογραφίες των προϊόντων που παρουσιάζονται στο allforoffers.gr προέρχονται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία πωλούν τα σχετιζόμενα προϊόντα. Το allforoffers.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση που οι φωτογραφίες αυτές παρουσιάζουν περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό ή ακατάλληλο για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.
 13. Το allforoffers.gr δεν οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περίπτωση που η παροχή τους εμποδίζεται λόγω προβλημάτων στην πλευρά του χρήστη ή άλλων προσώπων. Επίσης, το allforoffers.gr δεν οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περίπτωση βλάβης του δικτύου δεδομένων, προβλημάτων εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, προβλημάτων στην υπηρεσία hosting που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και τις βάσεις δεδομένων του allforoffers.gr, τεχνικών προβλημάτων, άλλων βλαβών που προκαλλούνται από τρίτους, ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
 14. Κατά την παροχή των υπηρεσιών του allforoffers.gr ενδέχεται να παρουσιαστούν βλάβες ή προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό, διακοπή ή μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών του allforoffers.gr. Το allforoffers.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο χρήστη εξαιτίας προβλημάτων στην παροχή των υπηρεσιών του.
 15. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών του allforoffers.gr, ο χρήστης δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λογισμικό, εργαλείο ή τεχνική που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του λογισμικού του allforoffers.gr ή άλλων χρηστών, ή που μπορεί να επηρεάσει την διαδικτυακή ή φυσική ασφάλεια του allforoffers.gr ή άλλων χρηστών.
 16. Η χρήση των υπηρεσιών του allforoffers.gr προορίζεται αποκλειστικά για τους τελικούς χρήστες. Ο χρήστης δε δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες του allforoffers.gr σε τρίτους χωρίς την ύπαρξη γραπτής συγκατάθεσης από το allforoffers.gr.
 17. Ο χρήστης δε δικαιούται να επηρεάσει, περιορίσει ή παρεμποδίσει τη λειτουργία του διακομιστή (server) ή διακομιστών του allforoffers.gr, να προβεί σε κυβερνοεπιθέσεις στον εν λόγω διακομιστή ή διακομιστές, ή να συμμετάσχει σε παρόμοιες δραστηριότητες μαζί με τρίτους.
 18. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και η λειτουργία του allforoffers.gr προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Ο χρήστης δεσμεύεται να μην προβεί σε πράξεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον ίδιο ή σε τρίτους τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παρέμβαση στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που ανήκουν στο allforoffers.gr ή σε τρίτους.
 19. Το allforoffers.gr δε δεσμεύεται έναντι των χρηστών από κανένα κώδικα δεοντολογίας.
 20. Οι εικόνες, τα ονόματα, οι πληροφορίες, τα εμπορικά σήματα και οτιδήποτε σχετικό με τα προϊόντα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα τα οποία ανήκουν στα σχετιζόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
 21. Ο χρήστης αποδέχεται ότι κατά τη χρήση του allforoffers.gr, το allforoffers.gr ενδέχεται να καταγράψει τη διεύθυνση IP του.
 22. Με την εγγραφή του χρήστη στο σχετικό newsletter, ο χρήστης δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από allforoffers.gr.
 23. Ο χρήστης αποδέχεται ότι εαν επιλέξει να σταματήσει να λαμβάνει το newsletter του allforoffers.gr, τότε το email του δε θα διαγραφεί αυτομάτως από τη βάση δεδομένων του allforoffers.gr, παρόλο που θα σταματήσει να λαμβάνει το newsletter. Εαν ο χρήστης επιθυμεί την οριστική διαγραφή του email του από τη βάση δεδομένων του allforoffers.gr θα πρέπει να αποστείλει σχετικό email στο allforoffers.gr.
 24. Ο χρήστης συμφωνεί ότι θα τοποθετεί στο allforoffers.gr μόνο περιεχόμενο του οποίου είναι δημιουργός ο ίδιος ή του οποίου ο δημιουργός παραχώρησε συγκατάθεση στον χρήστη για την διάθεσή του. Ο χρήστης δηλώνει ότι με την τοποθέτηση και τη διάθεση αυτού του περιεχομένου δεν θίγονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή άλλα δικαιώματα και δεν παραβιάζεται η νομοθεσία γενικής ισχύος.
 25. Το allforoffers.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην συμπεριλάβει στα αποτελέσματά του όλα τα προϊόντα τα οποία έχει καταχωρήσει στο allforoffers.gr ο χρήστης.
 26. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι κατά την καταχώρηση προϊόντων στο allforoffers.gr δε θα προβεί σε ενέργειες με σκοπό τον επηρεασμό της ποιότητας υπηρεσιών του allforoffers.gr.
 27. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι τα προϊόντα που καταχωρεί στο allforoffers.gr διατίθενται ή διατίθεντο προς πώληση από ηλεκτρονικό κατάστημα του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή εργαζόμενος σε αυτό ή διαθέτει γραπτή ή προφορική εντολή από νόμιμο εκπρόσωπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για να προβεί στις καταχωρήσεις αυτές.
 28. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε καταχώρηση ανύπαρκτων προϊόντων στο allforoffers.gr, δε θα προβεί σε εσκεμμένη καταχώρηση μη διαθέσιμων προϊόντων στο allforoffers.gr, και δε θα προβεί σε καταχώρηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων στο allforoffers.gr.
 29. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε ανάρτηση προσβλητικού ή παράνομου περιεχομένου στο allforoffers.gr.
 30. Ο χρήστης αποδέχεται την ευθύνη και τις νομικές, οικονομικές και ηθικές συνέπειες που απορρέουν από το περιεχόμενο που καταχωρεί στο allforoffers.gr.
 31. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε εσκεμμένη μαζική επιλογή (κλικ) προϊόντων άλλων χρηστών από τη λίστα αποτελεσμάτων του allforoffers.gr με σκοπό να τους προκαλέσει οικονομικό κόστος.
 32. Τα πνευματικά δικαιώματα του allforoffers.gr ανήκουν στο allforoffers.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του allforoffers.gr με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
 33. Στοιχεία επικοινωνίας του allforoffers.gr: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact[at]allforoffers.gr
 34. 30/12/2020